vacature

Corona-maatregelen

Hebt u nog bijkomende vragen , dan staan wij steeds paraat om U hierin bij te staan!

Vlaamse beschermingspremie

Info is onder voorbehoud! 

De premie kan aangevraagd worden vanaf 16/11/2020

Voor wie?

 • Alle bedrijven die een substantieel omzetverlies kennen van minstens 60% ten gevolge van de coronamaatregelen.
 • Onderneming die verplicht gesloten zijn (zoals bepaald door het ministerieel besluit van 28/10/2020), moeten hun omzetverlies niet aantonen. Er wordt verondersteld dat deze controle op basis van NACE-codes zal gebeuren.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.
 • Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun.
 • Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. 

Refentieperiodes

 • 1 oktober tot en met 15 november 2020 tov zelfde periode 2019
 • Of 19 oktober tot en met 18 november 2020 tov zelfde periode 2019

Hoe aanvragen?

De online toepassing is beschikbaar vanaf 16/11/2020.

Hoe zal de aanvraag kunnen gebeuren:

 • Ofwel rechtstreeks via de site van Vlaio
 • Ofwel geef je ons de opdracht en doen wij het nodige. De praktische uitwerking volgt snel.

Crisis Overbruggingsrecht

Aanvragen via sociaal verzekeringsfonds

Voor wie?

 • De zelfstandige wiens activiteiten rechtstreeks getroffen worden door de sluitingsmaatregelen en die daardoor gedwongen wordt zijn activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken.
 • De zelfstandigen wiens activiteiten afhankelijk zijn van de activiteiten die verplicht moeten sluiten. Dit zijn de “afhankelijke zelfstandigen”. De aanvrager moet in zijn aanvraag deze afhankelijkheidsband aantonen. Minstens 60% van zijn activiteiten moeten verbonden zijn aan sectoren die verplicht zijn te onderbreken. Deze zelfstandigen komen niet automatisch in aanmerking voor de dubbele uitkering: 
  • Als ze de afhankelijkheidsband aantonen én aantonen dat zij alle zelfstandige activiteiten volledig onderbreken gedurende de periode van gedwongen onderbreking (in principe van 19 oktober 2020 tot 19 november 2020) krijgen ze de dubbele uitkering. Als ze volledig onderbreken vanaf 19 oktober tot 31 oktober krijgen ze dubbele uitkering voor oktober. Als ze volledig onderbreken vanaf 1 november tot 19 november, krijgen ze de dubbele uitkering voor november.
  • Als ze de afhankelijkheidsband niet aantonen, komen ze in niet aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht, noch voor de dubbele, noch voor de enkele uitkering.
  • Als ze de afhankelijkheidsband wel aantonen, maar hun zelfstandige activiteit niet volledig onderbreken, dan komen zij enkel in aanmerking voor de enkele uitkering.

 

NOOT: vrijwillige sluiting valt NIET meer onder de toepassingsvoorwaarden van het Overbruggingsrecht

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Hoofdberoep:
  • Enkele uitkering
   • Met gezinslast: 1614,10 euro
   • Zondere gezinslast: 1291,69 euro
  • Dubbele uitkering: 
   • Met gezinslast: 3228,20 euro
   • Zonder gezinslast: 2583,38 euro
 • Bijberoep met inkomen tussen 6996,89 en 13993,78 euro:
  • Enkele uitkering
   • Met gezinslast: 807,05 euro
   • Zonder gezinslast: 645,85 euro
  • Dubbele uitkering: 
   • Met gezinslast: 1614,10 euro
   • Zonder gezinslast: 1291,69 euro

Hoe dient deze aanvraag te gebeuren?

Deze aanvraag kan rechtstreeks via een contactformulier gebeuren via de websites van jouw sociaal verzekeringsfonds. 

We zetten de correcte links nog even op een rij:

 • Acerta: zie link 
 • Xerius: wordt automatisch uitbetaald voor zelfstandigen die onder de toepassingsvoorwaarden vallen
 • Liantis: aanvragen via het portaal MyLiantis

Klassiek overbruggingsrecht

Aanvragen via sociaal verzekeringsfonds

Voor wie?

Zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking voor deze uitkering.

Bovendien moet de zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) actief zijn gedurende het kwartaal waarin het feit zich voordeed én minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Indien de zelfstandige gedurende 14 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering:
  • Met gezinslast: 807,05 euro 
  • Zonder gezinslast: 645,84 euro 
 • Indien de zelfstandige gedurende 7 dagen zijn zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omwille van bovenvermelde redenen bedraagt de uitkering:
  • Met gezinslast: 403,53 euro
  • Zonder gezinslast: 322,92 euro 

Hoe dient deze aanvraag te gebeuren?

De aanvragen kan gebeuren via de website van het sociaal verzekeringsfonds.

Diverse maatregelen

Bent U zelf ziek geworden door het corona? Of hebt U personeel in dienst? Hiervoor zijn er ondertussen ook diverse maatregelen voor uitgewerkt.

Zelf slachtoffer van het coronavirus?

Werd U zelf getroffen door het Corona-virus ? In dit geval vervalt het overbruggingsrecht, maar hebt U wel recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid (contacteer hiervoor best Uw ziekenfonds). Mogelijk komt dan ook nog een uitkering via Uw polis gewaarborgd inkomen (via de verzekeraar).

Tijdelijke werkloosheid voor bedrijven met personeel

Ondernemingen met personeel die door een stopzetting van de werkzaamheden, of door een daling van de inkomsten tijdelijk geen werk kunnen bieden aan hun personeel, kunnen via het sociaal bureau beroep doen op de regelgeving rond “tijdelijke werkloosheid”.

Hiervoor wordt best zo snel mogelijk contact genomen met Uw sociaal bureau. Sinds 19/03 werd de procedure sterk vereenvoudigd, waardoor de rompslomp voor de werkgever een stuk minder wordt.

De RVA meldt dat zelfstandigen in bijberoep tijdens de Coronaperiode GEEN melding meer moeten maken van hun bijberoep wanneer zij tijdelijk werkloos worden gesteld, mits hun bijberoep al werd opgestart voor de Corona-periode. De behaalde inkomsten als zelfstandige zullen tijdens deze periode ook niet langer de hoogte van de werkloosheidsuitkering gaan bepalen.

Crisiswaarborg

Bedrijven die in de financiële problemen zitten, en een bestaande financiële schuld hebben kunnen bij de banken om een nieuwe schuldenregeling of een tijdelijk overbruggingskrediet vragen. De Vlaamse overheid zal voor 75% borg staan voor de nieuwe schuldenregeling.

We merken dat verschillende banken ondertussen ook uitstel van betaling van kapitaal verlenen wanneer er betalingsproblemen zouden optreden.

Indien hieromtrent problemen zijn, neem dan zeker eens contact op met Uw bankkantoor. Let wel: deze betaalproblemen moeten wel kunnen worden aangetoond/bewezen.

Specifieke maatregelen steden en gemeenten

Los van bovenstaande maatregelen zien we dat ook vele steden en gemeenten ondertussen op de kar zijn gesprongen. Hier en daar worden ook nog extra voordelen of tegemoetkomingen toegekend aan getroffen zelfstandigen. Hou hiervoor zeker de website van Uw stad of gemeente in de gaten, bij vragen hieromtrent mag U ons steeds per mail contacteren.

Specifiek voor Roeselare: vrijstelling van de terrassentaks voor de horecazaken in 2020. 

Betalingsuitstel bij banken voor kapitaalaflossing

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat jouw bedrijf gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd. 

Uitstel van betaling voor diverse overheidsschulden

De regering heeft voor zowat alle overheidsschulden waarvan de betaling normaal dient te gebeuren tijdens de Corona-crisisperiode mogelijkheden gecreëerd om uitstel van betaling te bekomen. 

Sociale bijdragen

Sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020, of herzieningen die nu zijn binnengekomen over 2018, kunnen zonder bijkomende intresten worden uitgesteld tot 20/06. Hiervoor dient niets te gebeuren. Mocht betaling tegen die datum nog niet mogelijk zijn zal dan ook nog een bijkomend uitstel kunnen worden aangevraagd.

Let wel: uitstel is geen afstel, dus komen die bijdragen plots wel samen met een nieuwe bijdrage. Indien betaling mogelijk is zouden we dit dan ook zeker aanraden. In zeer uitzonderlijke situaties kan zelfs vrijstelling of vermindering worden aangevraagd, al wachten we hiermee beter tot na de crisisperiode om te zien wat de werkelijke invloed zal zijn op de cijfers. Vrijstelling en/of vermindering kan nadelige gevolgen hebben.

BTW

BTW die normaal zou moeten worden betaald tegen 20/04 (aangifte eerste kwartaal), zal zonder intrest kunnen worden uitgesteld tot 20/06.

Personenbelasting en/of vennootschapsbelasting

Aanslagbiljetten inzake personenbelasting en/of vennootschapsbelasting die nog betaald dienen te worden, of die binnenkort in de bus vallen hebben normaal steeds een betaaltermijn van 2 maand. Mits we hiervoor een verzoekschrift indienen kan een bijkomend uitstel van 2 maand worden bekomen, ook een afbetaling op langere termijn is een mogelijkheid. Bij vragen hieromtrent, contacteer ons gerust.

Bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing op de wedde van bestuurders van vennootschappen krijgen uitstel van betaling – exacte betaaldatum is 15/06.

Hebt U personeel in dienst ? Ook hier kan uitstel van betaling worden bekomen voor bedrijfsvoorheffing en/of RSZ. Spreek hier gerust over met Uw sociaal bureau.

Onroerende voorheffing

Aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing worden pas opgestuurd vanaf september.

Verkeersbelasting

Verkeersbelasting voor bedrijfsvoertuigen dienen pas op een termijn van 4 maand te worden betaald, daar waar dit gewoonlijk 2 maand was.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound

Boekhouding Lagae

VACATURE