vacature

Coronamaatregelen

 

Wij volgen de recente updates rond het coronavirus op de voet. Via deze pagina proberen we onze klanten zo goed mogelijk te infomeren.

Vooreerst wensen wij jullie allen, slachtoffers van de Corona-maatregelen, veel sterkte toe in de komende weken. Zoiets is voor niemand aangenaam, hopelijk hebben de maatregelen hun effect en kan het verbod zo snel als mogelijk worden opgeheven zodat alles terug kan worden als voorheen.

Zoals stilaan genoegzaam bekend is, zijn onder meer volgende handelsondernemingen getroffen:

 

  • Horecazaken (restaurants, cafés, discotheken) dienen de deuren volledig te sluiten t.e.m. vrijdag 3 april 2020. Enkel afhaling en thuislevering is nog mogelijk, mits dit duidelijk wordt aangegeven op website, social media en/of in de zaak zelf. Wij kregen ook de tip mee om tafels/stoelen zoveel mogelijk weg te plaatsen zodat bij controle duidelijk is dat geen consumptie ter plaatse mogelijk is. Bovenstaande regelgeving geldt bvb. ook voor frituren, pizzeria’s & pita-zaken.
  • Winkels waar geen voedingsmiddelen worden verkocht dienen in het weekend volledig te sluiten. Hieronder vallen bvb. ook showrooms, krantenwinkels, maar ook kapperszaken, schoonheidsinstituten, trimsalons, …
  • Sportcentra (fitnesszaken, …) & sportclubs dienen de deuren volledig te sluiten, ook tijdens de week.
  • Wedkantoren vallen ook onder de beperking, en dienen volledig te sluiten gedurende de komende drie weken.

Overzicht verschillende steunmaatregelen

De concrete richtlijnen hieromtrent (o.a. aanvraagformulieren) dienen de komende dagen nog opgesteld te worden door de bevoegde diensten.

Uitkering arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen die zelf, persoonlijk, getroffen worden door het virus, en dus via een medisch attest kunnen bewijzen drager te zijn van het virus, kunnen genieten van een uitkering arbeidsongeschiktheid via de mutualiteit, en kunnen evt. ook beroep doen op een polis gewaarborgd inkomen indien zij hierover beschikken

Economische werkloosheid

Ondernemingen met personeel die door een stopzetting van de werkzaamheden, of door een daling van de inkomsten tijdelijk geen werk kunnen bieden aan hun personeel, kunnen via het sociaal bureau beroep doen op de regelgeving rond “economische werkloosheid”. Hiervoor wordt best zo snel mogelijk contact genomen met Uw sociaal bureau.

Uitstel van betaling van overheidsschulden

Zelfstandigen die kunnen aantonen dat ze schade ondervinden door het Corona-virus, zullen een uitstel van betaling kunnen aanvragen op vlak van BTW, personen- of vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing & RSZ. Dit zonder dat bijkomende boetes of intresten zullen worden aangerekend, en dit al zeker tot 30 juni. Voor de sociale bijdragen van kwartaal 1 & 2 van dit jaar zal een kosteloos uitstel kunnen worden bekomen van 1 jaar, mits we met een bewijsstuk kunnen aantonen dat de cijfers zijn gedaald. Bij elk van deze diensten zal hiervoor ten gepaste tijde wel een aanvraag moeten gebeuren. De aanslagbiljetten inzake de onroerende voorheffing zullen dit jaar ook later volgen, deze zullen pas verstuurd worden vanaf september

Hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten

Ondernemingen die verplicht moeten sluiten kunnen genieten van een hinderpremie. Dit zal verlopen via het Vlaams Agentschap Ondernemen, de toepassing om de aanvraag te kunnen indienen is momenteel in opmaak. Ondernemingen die verplicht volledig moeten sluiten zullen een premie ontvangen van 4.000,00 euro, ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten zullen kunnen beroep doen op een premie van 2.000,00 euro. Per bijkomende dag die er evt. zou bijkomen na 3 april (hopelijk geen enkele uiteraard) zal een bijkomend bedrag van 160,00 euro worden toegekend

Overbruggingsrecht bij sterke inkomstendaling

Ondernemingen die omwille van een sterke inkomstendaling beslissen om de activiteiten tijdelijk stop te zetten, zullen via het sociaal verzekeringsfonds recht hebben op een overbruggingsrecht. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand (zelfstandigen zonder gezinslast) en 1.582,46 euro (zelfstandigen met gezinslast). Ook hieromtrent zijn er nog wel een aantal onduidelijkheden, volgens de meest recente info zal de activiteit wel volledig moeten worden stopgezet gedurende minimum 7 dagen om hierop beroep te kunnen doen

Borgstelling door vlaamse overheid

Bedrijven die in de financiële problemen zitten, en een bestaande financiële schuld hebben kunnen bij de banken om een nieuwe schuldenregeling vragen. De Vlaamse overheid zal voor 75% borg staan voor de nieuwe schuldenregeling.

Specifieke maatregelen Stad Roeselare

Deze voorwaarden betreffen ondermeer een vrijstelling van de terrassentaks voor de horecazaken in 2020. 

Een volledig overzicht vind U op: https://www.roeselare.be/nieuws/corona-maatregelen-roeselare-helpt

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound

Boekhouding Lagae

VACATURE